Amptraide 

Zelfvereniging van mensen met een amputatie of een geboorteafwijking aan de ledematen.
Opgericht in Franstalig België in 2007 en sinds 2013 actief over het ganse land. AMPTRAIDE werkt samen met ANVASPORT – zie www.anvasport.be.  Alzo hopen we zoveel mogelijk lotgenoten te bereiken. AMPTRAIDE is een pluralistische organisatie en stichtend lid van de International Confederation of Amputee Associations (IC2A).  AMPTRAIDE is een vzw en wordt bestuurd door de raad van beheer.

Missie en doelstellingen

We willen de levenskwaliteit van de betrokkenen verbeteren door:
• Een luisterend oor te zijn,
• Mee helpen zoeken naar oplossingen,
• Informatie te verspreiden over regelgeving, technologische vooruitgang prothesen, vrijetijdsactiviteiten,…
• IJveren voor een betere zorg,
• Opkomen voor de rechten van geamputeerden,
• Gesprekspartner voor de overheid.

Activiteiten

• Wij organiseren ontmoetingsactiviteiten en conferenties,
• Wij participeren aan vorming,
• Wij nemen deel groepsgesprekken met lotgenoten of mensen die geconfronteerd worden met amputatie aan een van de ledematen. Hiervoor werken wij samen met verschillende revalidatiecentra (Fraiture nabij Luik, Verviers, Pellenberg,…)
• Wij zijn gesprekspartner van de overheid, het RIZIV, de mutualiteiten, de BBOT (Belgische Beroepsvereniging Orthopedische Technologieën). Het dossier dat momenteel op tafel ligt gaat over de terugbetaling van micro processor gestuurde knieën (MPK).
• Wij organiseren sportactiviteiten: pétanque, zwemmen,…
• Ook in individueel contact brengen wij onze ervaringsdeskundigheid in. Hiervoor kunt u onze contactpersoon Alex Cosemans in Vlaanderen contacteren op 0468/ 200 763 OF via alex.cosemans1@gmail.com

Waarden

AMPTRAIDE geeft geen individueel medisch, technisch of juridisch advies.
AMPTRAIDE komt op voor de algemene belangen van haar leden.
AMPTRAIDE is onafhankelijk en staat open voor iedereen.

Lid worden

Steunend (5 €) of effectief (10 €) lid door te storten op REK. NR. BE55 7512 0331 2444
vzw Amptraide; champ des Alouettes 30; 4557 Fraiture
Als lid word je uitgenodigd op alle activiteiten en de algemene vergadering.